Sluiten

Sloten schouwen

0224-272386

sloten schouwen

Baggeren, snoeien en reinigen van sloten en duikers.

wij doen het graag voor u!

Controle op slootonderhoud

Progroen & milieu voert ook onderhoud aan watergangen uit. We controleren of het slootonderhoud voldoet aan de eisen van het Hoogheemraadschap en maken het in orde als het nodig is.